انتصاب سرپرست امور اداری و خدمات عمومی آبفامنطقه ۵

طی حکمی از سوی مهندس علیرحیمی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ شهر تهران علیرضا غلامی با حفظ سمت به عنوان سرپرست امور اداری و خدمات عمومی منصوب شد. به گزارش روابط عمومی ، با حضورمدیر عامل ، قائم مقام و جمعی از معاونین شرکت ، حکم انتصاب سرپرست امور اداری و خدمات […]

طی حکمی از سوی مهندس علیرحیمی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ شهر تهران علیرضا غلامی با حفظ سمت به عنوان سرپرست امور اداری و خدمات عمومی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی ، با حضورمدیر عامل ، قائم مقام و جمعی از معاونین شرکت ، حکم انتصاب سرپرست امور اداری و خدمات عمومی را به علیرضا غلامی اهداء و از تلاش های خانم زینلی مدیر پیشین این واحد، قدردانی کرد