انتصاب رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق استان سمنان

رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق استان سمنان منصوب شد. طی حکمی از سوی رئیس مرکز حراست وزارت نیرو، “محمد گارنگی” مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با حفظ سمت، به عنوان رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق استان منصوب شد. حمید محسنی رئیس مرکز […]

رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق استان سمنان منصوب شد.

طی حکمی از سوی رئیس مرکز حراست وزارت نیرو، “محمد گارنگی” مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با حفظ سمت، به عنوان رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق استان منصوب شد.

حمید محسنی رئیس مرکز حراست وزارت نیرو در بخشی از حکم ابلاغ شده خطاب به محمد گارنگی مدیر دفتر حراست این شرکت آورده است:” با توجه به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی و بنا بر پیشنهاد اعضای شورای استان و تایید شورای مرکزی هماهنگی حراست های صنعت آب و برق سراسر کشور، با حفظ سمت به عنوان “رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق استان سمنان” به مدت یک سال منصوب می شوید. انتظار است با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود، به انجام وظایف محوله اهتمام ورزیده و با استفاده از توان کلیه اعضا، در جهت ارتقاء سطح کمی کیفی حراست کلیه شرکت های عضو و اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت تعالی مجموعه ها اقدام بایسته به عمل آورید.”