انتصاب در شرکت آب منطقه ای قم

طی احکام جداگانه ای از طرف مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم مشاور مدیرعامل و سرپرست دفتر و گروه فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم، با عنایت به تغییرات در ساختار سازمانی شرکت که به شماره ۶۴۳۱/۱۰۰/۹۵ مورخ ۹۵/۰۴/۰۸، مشاور وزیر نیرو و […]

طی احکام جداگانه ای از طرف مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم مشاور مدیرعامل و سرپرست دفتر و گروه فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم، با عنایت به تغییرات در ساختار سازمانی شرکت که به شماره ۶۴۳۱/۱۰۰/۹۵ مورخ ۹۵/۰۴/۰۸، مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ابلاغ گردید، از طرف  مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم انتصابات ذیل صورت گرفت:

۱-احمد علیمرادی :مشاور مدیر عامل در امور اداری و مالی

۲- شعبانعلی یوسفی خطیر : سرپرست دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت

۳- روح  اله احساندوست  : سرپرست گروه فن آوری اطلاعات

۴- محمدرضا اسلامی پناه: مجری طرح های عمومی، جذب سرمایه گذار و احداث ساختمان اداری