انتصاب در شرکت آب منطقه‌ای همدان

طی حکمی از سوی سرپرست شرکت آب منطقه‌ای همدان، معاون مالی و پشتیبانی این شرکت منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، طی حکمی از سوی مهندس محمد ضروری سرپرست شرکت آب منطقه‌ای همدان، مهندس مهدی قنبریان بعنوان معاون مالی و پشتیبانی  این شرکت منصوب گردید.

گفتنی است پیش از این علی نصرتی عهده دار این مسئولیت بود که به کسوت بازنشستگی نائل شد.