انتصاب دبیر شواری فرهنگی و دینی صنعت آب و برق استان همدان

طی حکمی از سوی سرپرست امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو، علی پرندافشار به عنوان دبیر شواری فرهنگی و دینی صنعت آب و برق استان منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، طی حکمی از  سوی حسین قرنفلی سرپرست امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو  علی پرند افشار برای دو سال […]

طی حکمی از سوی سرپرست امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو، علی پرندافشار به عنوان دبیر شواری فرهنگی و دینی صنعت آب و برق استان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، طی حکمی از  سوی حسین قرنفلی سرپرست امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو  علی پرند افشار برای دو سال دیگر به عنوان دبیر شواری فرهنگی و دینی صنعت آب و برق استان منصوب شد.

در بخشی از متن این حکم آمده است:  باعنایت  به شایستگی وتجارب ارزنده جنابعالی در عرصه فرهنگی ودینی وپیشنهاد شورای فرهنگی استان به موجب این حکم به سمت دبیر امور فرهنگی و دینی صنعت آب و برق استان همدان منصوب می شوید امید است با استعانت  از خدواند  سبحان وباتوجه  به اهمیت و نقش موثر فرهنگ در اعتلای بینش و اخلاق  دینی  پرسنل و خانواده ایشان ، بیش از پیش موفق وسربلند باشید.