انتصاب اعضای شورای فرهنگی و دینی شرکت آبفای استان یزد

در حکمی صادره از سوی مهندس ریاضتی مدیرعامل شرکت آبفا ، دبیر و ۱۰ عضو شورای امور فرهنگی و دینی این شرکت منصوب شدند . به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، در حکم های صادره از سوی مدیر عامل ،ضیاء زینی به عنوان دبیر و  همکاران باقر محمدی،حسین فتوحی، سعیده نگارش، […]

در حکمی صادره از سوی مهندس ریاضتی مدیرعامل شرکت آبفا ، دبیر و ۱۰ عضو شورای امور فرهنگی و دینی این شرکت منصوب شدند .
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، در حکم های صادره از سوی مدیر عامل ،ضیاء زینی به عنوان دبیر و  همکاران باقر محمدی،حسین فتوحی، سعیده نگارش، سیاوش پاکدل ، علی شایان، محسن خوشبین، محمدعزیزی، محمد فاتحی، مرتضی دهقان و معین هنرور به عنوان عضو شورای امور فرهنگی و دینی شرکت آبفای یزد منصوب شدند .
در متن این حکم آمده است :
باعنایت به نظام نامه ساماندهی امور فرهنگی وزارت نیرو ، ابلاغی توسط مقام عالی وزارت نیرو جنابعالی به عنوان عضو شورای امور فرهنگی و دینی این شرکت منصوب می گردید.
امیداست با برنامه ریزی مناسب و اتخاذ راهکارهای مفید در چهارچوب مقررات نظام نامه و همچنین تعامل و هم فکری با دیگر اعضا در جهت تعمیق، توسعه و گسترش فعالیت های فرهنگی شرکت آب و فاضلاب استان یزد موفق و موید باشید.