انتصابات شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

آئین تودیع و معارفه معاونت های محترم مالی و پشتیبانی، فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان با حضور مدیر عامل، معاونین، مدیران ستادی و همچنین مدیران ۱۶ شهرستان شرکت به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

آئین تودیع و معارفه معاونت های محترم مالی و پشتیبانی، فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

با حضور مدیر عامل، معاونین، مدیران ستادی و همچنین مدیران ۱۶ شهرستان شرکت به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.