انتشار کتاب برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی

مدیر‌کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا وزارت نیرو، از انتشار کتاب ملی سازگاری با کم‌آبی با محتوای خلاصه‌ای از برنامه‌های صرفه‌جویی مصوب در هر استان با برش حوضه‌ی آبریز برای منابع آب سطحی و برش محدوده‌ی مطالعاتی برای منابع آب زیرزمینی، خبر داد.  به گزارش شبکه خبری آب ایران،”بنفشه زهرایی”، اظهار […]

مدیر‌کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا وزارت نیرو، از انتشار کتاب ملی سازگاری با کم‌آبی با محتوای خلاصه‌ای از برنامه‌های صرفه‌جویی مصوب در هر استان با برش حوضه‌ی آبریز برای منابع آب سطحی و برش محدوده‌ی مطالعاتی برای منابع آب زیرزمینی، خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری آب ایران،”بنفشه زهرایی”، اظهار کرد: این کتاب، اولین برنامه ملی مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم آبی در ایران است که یکی از شاخص‌ترین دستاوردهای کار بین بخشی در دولت تدبیر و امید در حوزه آب محسوب می‌شود. این مجموعه، حاصل بیش از ۷۶ هزار نفر ساعت، تعامل و تبادل نظر کارشناسی و مدیریتی در سطح ملی در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و کمیته تخصصی آن و کارگروه‌های استانی سازگاری با کم‌آبی بوده است.
به گفته مدیر‌کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا وزارت نیرو، کتاب منتشر شده حاوی خلاصه‌ای از برنامه‌های صرفه‌جویی مصوب در هر استان با برش حوضه‌ی آبریز برای منابع آب سطحی و برش محدوده‌ی مطالعاتی برای منابع آب زیرزمینی است.
وی با بیان اینکه بررسی برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان‌ها در کارگروه ملی و تصویب ۳۱ برنامه‌ی استانی سازگاری با کم آبی در پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به اتمام رسید، از تکمیل و انتشار این کتاب خبر داد.

دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی خاطرنشان کرد: برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان‌ها، در صورت اجرا منجر به کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و اصلاح مصرف در حد ۹ میلیارد متر مکعب، در فاز اول و تا پایان برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد که منجر به تعادل بخشی (جلوگیری از افت بیشتر آبخوان‌ها) در کلیه دشت‌های کشور تا سال ۱۴۰۴ خواهد شد.

زهرایی افزود: در برنامه‌های سازگاری با کم آبی مصوب شده، صرفه‌جویی در برداشت از منابع آب سطحی و اصلاح مصرف، در حد ۳.۲ میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه هفتم توافق شده و در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مصوب شده است.
مدیر‌کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا وزارت نیرو اظهار امیدواری کرد: این دستاورد بزرگ که با ایجاد فهم مشترک از ماهیت فرابخشی مسائل آب و ایجاد سازوکار هماهنگی بین‌دستگاهی امکان‌پذیر شده، در پذیرش واقعیت کم آبی در کشور ایران و درک ضرورت سازگار شدن با آن مؤثر واقع شود. مشروح برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان‌ها و گزارشات عملکرد واصل شده از اجرای آنها در تعدادی از استان‌ها در تارنمای کارگروه ملی سازگاری با کم آبی به آدرس wsanw.ir قابل دسترسی و مشاهده است.

این گزارش می‌افزاید، کتاب برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی در ۱۶۸ صفحه گردآوری شده است.