انتخاب یکی از کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان به عنوان سرمربی تیم ملی پومسه ایران

کارشناس ورزش و سلامت شرکت برق منطقه ای سمنان سرمربی تیم ملی پومسه ایران شد.

احمد اخلاقی ،کارشناس ورزش و سلامت معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه ای سمنان بنا بر نظر رئیس و کمیته فنی فدراسیون تکواندو ،به عنوان سر مربی تیم ملی پومسه انتخاب گردید.

گفتنی ست احمد اخلاقی کارشناس شرکت برق منطقه ای سمنان افتخاراتی چون عضویت در کمیسیون داوران فدراسیون تکواندو ایران ، سرمربی تیم ملی تکواندو (پومسه) مردان ایران ،سرمربی تیم تکواندو (پومسه) دانشجویان کشور  و کسب 8 مدال جهانی و 3 مدال آسیایی پومسه را در کارنامه ورزشی خود دارد.