انتخاب ایثارگر و فداکار صنعت برق کشور در سال ۱۳۹۹

یکی از همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به عنوان ایثارگر و فداکار صنعت برق کشور در سال ۱۳۹۹ برگزیده شد.محمد حسین متولی زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر و غلامعلی رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با ارسال لوحی از محبوب فاتحی همکار شاغل در برق رضی به جهت ایثارگری […]

یکی از همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به عنوان ایثارگر و فداکار صنعت برق کشور در سال ۱۳۹۹ برگزیده شد.محمد حسین متولی زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر و غلامعلی رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با ارسال لوحی از محبوب فاتحی همکار شاغل در برق رضی به جهت ایثارگری و فداکاری تقدیر نمودند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به همراه معاون بهره برداری و دیسپاچینگ و سرپرست دفتر روابط عمومی شرکت با حضور در محل کار محبوب فاتحی در اداره برق رضی ، لوح تقدیر مشترک رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر را به وی تقدیم نموده و از ایثارگری ها و فداکاری های وی تقدیر نمودند.