جهادآبرسانی؛

امیدبخش ۱۳ روستای مجتمع کهنه جلگه در خراسان شمالی

مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری خراسان شمالی در بازدید مجتمع آبرسانی کهنه جلگه بهمراه قائم مقام شرکت آب و فاضلاب از تکمیل عملیات خط انتقال مجتمع کهنه جلگه خبر داد.

امیدبخش ۱۳ روستای مجتمع کهنه جلگه در خراسان شمالی

به گزارش برقاب،رمضان زاده مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری خراسان شمالی در بازدید مجتمع آبرسانی کهنه جلگه بهمراه قائم مقام شرکت آب و فاضلاب از تکمیل عملیات خط انتقال مجتمع کهنه جلگه خبر داد.رمضان زاده گفت: با تکمیل این خط انتقال که به همت شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) انجام شده، خط انتقال مجتمع کهنه جلگه آماده بهره برداری است.وی افزود: با بهره برداری از این خط انتقال، در مرحله اول ۵ روستا با جمعیت ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از نعمت آب پایدار برخوردار خواهند شد و تا دو ماه آینده دو روستای دیگر این مجتمع نیز تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.رمضان زاده با اشاره به اینکه در پایان طرح آبرسانی به مجتمع کهنه جلگه، ۱۳ روستا با جمعیت ۷ هزار و ۵۰۰ نفر از نعمت آب پایدار بهره‌مند خواهند شد، افزود: امید می‌رود این عملیات تا پایان امسال به اتمام برسد.