الزام دستگاه‌های دولتی برای استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان از الزام دستگاه‌های دولتی و مشترکین مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری برای استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و پاک خبر داد.

الزام دستگاه‌های دولتی برای استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر

 

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان؛ سید محمد حسینی نژاد افزود: با عنایت به تصویب نامه هیات وزیران تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی شامل کلیه مشترکین مشمول ماده پنج قانون خدمات کشوری موظفند حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی ساختمان‌های خود را از طریق انرژی‌های پاک و تجدید پذیر تامین نمایند.

وی افزود: همچنین طبق مصوبه وزیر نیرو، درصد مشمولیت این تصویب ‌نامه، از ابتدای سال جاری پنج درصد بوده که هر سال به همین مقدار، افزایش شامل آن گشته و انتظار می‌رود در پایان سال چهارم که ابتدای سال ۱۴۰۶ خواهد بود این عدد به مقدار ۲۰ درصد رسیده باشد.

وی با عنوان اینکه در صورت عدم تامین کل یا بخشی از انرژی مشمول این مصوبه، دستگاه‌های دولتی باید انرژی مورد درخواست خود را با اعمال نرخ تجدید پذیر ابلاغ شده از سوی شرکت توانیر پرداخت نمایند افزود: احداث نیروگاه تجدیدپذیر و پاک با اخذ مجوزهای لازم برای هر یک از ساختمان های مشترکین مشمول و یا به صورت تجمیعی برای چندمین ساختمان، خریداری از تابلوی سبز بورس انرژی به صورت فیزیکی یا گواهی برق تجدیدپذیر و انعقاد قرارداد دوجانبه با نیروگاه تجدید پذیر و پاک مطابق رویه جاری، روش موجود برای تامین درصد مذکور انرژی در دستگاه ‌های ذکر شده از طریق انرژی ‌های پاک و تجدید پذیر است.