اقدامات پیش بینانه و پایش وضعیت واحدها در نیروگاه حرارتی شازند

به منظور حفظ و پایداری واحدها برای تولید پایدار و مستمر در پیک بار تابستان، بازرسی ترموگرافی برای نگهداری ‏و تعمیرات پیش بینانه (‏PdM‏) و پایش وضعیت (‏CBM‏) در اتصالات و فيوزهای پانل‌هاي کنترلي DCS توسط گروه پایش وضعیت CM نیروگاه شازند انجام گردید.

به گزارش پایگاه خبری یرقآب، به نقل از روابط عمومی نیروگاه حرارتی شازند  عباس صفری سرپرست گروه پایش وضعیت CM، هدف اصلی ترموگرافی مادون قرمز این است که مشخص کند تجهیزات به طور عادی کار می‌کنند و الگوهای حرارتی غیرطبیعی را در یک تجهیز یا قطعه تشخیص می‌دهند که نشان‌دهنده ناکارآمدی و نقص آن قطعه است.
با همت تکنسین الکتریک CM، بازرسی ترموگرافی از پانل‌های کنترلی DCS جهت اطمینان از سالم بودن فیوزها و کارت‌های تغذیه در تمامی واحد و در برج خنک کننده مطابق با برنامه PM اداره CM انجام گردید، دمای تمامی RACها ،فیوزها و همچنین دمای بدنه PLCهای موجود در محدوده مجاز قرار داشتند و مورد غیر عادی از نظر Hot Spot و دمای غیر عادی در اتصالات و فیوزها مشاهده نگردید.