اقدامات برق البرز در حوزه مدیریت مصرف و کاهش پیک بار

جلسه نظارت عالیه بر کاهش پیک سال ۱۴۰۰ با محوریت حوزه بهره برداری و مدیریت مصرف در دو بخش بازدید میدانی و ارزیابی ستادی در دو روز متوالی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در راستای برنامه ریزی شرکت توانیر این نشست با حضور معاون بهره برداری، مدیر دفتر […]

جلسه نظارت عالیه بر کاهش پیک سال ۱۴۰۰ با محوریت حوزه بهره برداری و مدیریت مصرف در دو بخش بازدید میدانی و ارزیابی ستادی در دو روز متوالی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در راستای برنامه ریزی شرکت توانیر این نشست با حضور معاون بهره برداری، مدیر دفتر مدیریت مصرف، رئیس اداره دیسپاچینگ توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان برگزار شد که در روز نخست نسبت به بازدید روشنایی معابر بلوارهای اصلی استان البرز (بصورت یک در میان خاموش کردن چراغ های روشنایی) اقدام و در روز دوم جلسه ارزیابی با حضور معاونین و مدیران و کارشناسان مرتبط شرکت برگزار شد.
بر اساس این گزارش ضمن تشریح اقدامات شاخص این شرکت در حوزه مدیریت مصرف وکاهش پیک بار، مبادله تفاهم نامه با مشترکین صنعتی و شهرک‌های صنعتی، برنامه کنترل بارهای سرمایشی ادارات، تجهیز چاه های آب کشاورزی به کنتورهای هوشمند، آماده‌سازی سامانه ارسال پیامک شرکت برای مشترکین در بازه پیک و در حوزه بهره برداری وضعیت تعدیل روشنایی معابر، روند شناسایی و مقابله با رمز ارزهای غیز مجاز، روند مدیریت جمع آوری برق های غیر مجاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.