مجری طرح  بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب اصفهان خبر داد؛

افزوده شدن منابع علمی «بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب» به کتابخانه تخصصی آبفای استان اصفهان

577 منبع علمی و تخصصی در مورد «چگونگی بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب» به کتابخانه تخصصی آبفای استان اصفهان افزوده شد.

مجری طرح  بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب اصفهان گفت: از سال 1395 تا کنون که بازسازی شبکه فرسوده اصفهان به روش نوین در دستور کار قرار گرفت، منابع علمی بسیاری از  سراسر دنیا در خصوص چگونگی بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب توسط آبفای استان اصفهان گردآوری شده است.

محمدرضا جواهری  افزود: در این مدت 68 کتاب ، 126 مقاله ،23 مجله،170 کاتالوگ و 109 استاندارد به منظور بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب  به روش روز دنیا به زبان های مختلف جمع آوری شده است.

وی افزود: همچنین نسخه الکترونیکی 50 کتاب به زبان های فارسی و غیر فارسی در قالب سه لوح فشرده، تهیه شده که در اختیار کتابخانه آب و فاضلاب استان اصفهان  قرار گرفت.

مجری طرح  بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب اصفهان هدف از این کار را جمع آوری منابع مختلف دنیا در خصوص فرایند بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب عنوان کرد و گفت: از این پس فعالان صنعت آبفا در کشور می توانند از این منابع به منظور بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب استفاده کنند.

جواهری تصریح کرد: منابع فارسی که در زمینه چگونگی بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب پدید آمده و جمع آوری شده، حاصل تحقیقات و تجربیات صنعت گران و دانش پژوهان داخلی است.

وی خاطرنشان ساخت: درسال های اخیر توسط فعالان صنعت آبفا در اصفهان، شرکت های دانش بنیان، نخبگان و دانشگاهیان، تحقیقات و مطالعات زیادی در خصوص ترمیم شبکه فرسوده فاضلاب به روش های نوین انجام شده که بسیاری از آن ها به مرحله اجرا نیز در آمده است.