تا 2 سال دیگر محقق می شود؛

افزایش ۲ برابری ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب مشهد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: از 4 پروژه تعریف شده برای احداث و ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب شهر مشهد، یک پروژه آن در روزهای پایانی سال 1402 وارد مدار بهره برداری آزمایشی شد.

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی آبفا مشهد، حسین اسماعیلیان با بیان این مطلب افزود: فاز اول تصفیه خانه پرکندآباد ۲ با ظرفیت ۵۰ هزار مترمکعب در شبانه روز با ارزش بالغ بر ۱۰۰۰ میایارد تومان در روزهای آخر سال گذشته تکمیل و با تلاش بی وقفه همکاران این بخش وارد بهره برداری آزمایشی شد. وی ادامه داد:
در حال حاضر نیز ۳ پروژه دیگر در حوزه تصفیه خانه های فاضلاب شهر مشهد در حال انجام عملیات ساخت هستند که فاز دوم پرکندآباد ۲ با ظرفیت تصفیه فاضلاب ۵۰ هزارمترمکعب، ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که تا پایان سال جاری به مرحله بهره برداری خواهد رسید.
اسماعیلیان خاطرنشان کرد: پروژه تصفیه خانه طبرسی شمالی هم با سرمایه گذاری بخش خصوصی با برآورد ۱۵۰۰ میلیار تومان در حال اجرا میباشد که پس از پایان ۷۰ هزار مترمکعب بر توان تصفیه خانه های شهر مشهد خواهد افزود تا به امروز یک چهارم از عملیات اجرایی و ساخت خود را پشت سر گذاشته و تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره برداری خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد همچنین از تصفیه خانه شماره ۷ به عنوان چهارمین پروژه تصفیه خانه ای این شهر یاد کرد و یادآور شد: تصفیه خانه شماره ۷ با ظرفیت ۵۰ هزار مترمکعب تصفیه فاضلاب در شبانه روز تعریف شده است و از اواخر سال ۱۴۰۲، عملیات اجرایی آن آغاز گردیده و تا پایان سال ۱۴۰۵ وارد مدار خواهد شد.
این تصفیه خانه که جزو  مصوبات سفر ریاست محترم جمهور بوده از محل ماده ۵۶ با سرمایه گذاری بانک ملت با اعتباری بالغ بر ۱۲۵۰ میلیارد تومان در حال اجرا است.
حسین اسماعیلیان ظرفیت فعلی تصفیه خانه های شهر مشهد را ۲۶۰ هزار مترمکعب عنوان کرد و افزود: با بهره برداری کامل پروژه های مورد اشاره، توان اسمی ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب مشهد تقریبا ۲ برابر افزایش خواهد یافت. وی همچنین در خصوص اعتبار  سرجمع پروژه های در دست اقدام تصفیه خانه های فاضلاب مشهد را نزدیک به ۵۰۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد که عمده آن توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین خواهد شد.