افزایش ۱۳ درصدی بارش های استان همدان نسبت به میانگین بلند مدت

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با بیان اینکه متوسط بارندگی استان همدان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 360 گزارش شده است گفت: میانگین بارش امسال استان همدان در مقایسه با بلند مدت 13 درصد افزایش داشته است.

به گزارش برقاب، “رضا اخلاص‌مند” با اشاره به گزارش بارش‌های استان همدان در سال آبی جاری گفت: بارش‌های امسال در مقایسه با بلند مدت تغییراتی خوبی داشته و میانگین بارش‌های استان همدان ۳۶۰  میلی‌متر گزارش شده، که این میزان در متوسط بلند مدت ۳۱۸ میلی‌متر به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه میزان تغییرات بارش‌های استان در مقایسه با بلند مدت ۱۳ درصد افزایش داشته است، افزود: در سال آبی گذشته که سومین سال پیاپی خشکسالی بود، میانگین بارش استان همدان ۲۴۴ میلی‌متر ثبت شد، که امسال به نسبت سال گذشته ۴۸ درصد افزیش داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با اشاره به اینکه بیشترین میزان بارش در استان همدان در محدود مطالعاتی نهاوند، حوضه کرخه، ایستگاه مطالعاتی وراینه ثبت شده است، گفت: میزان بارش باران در این ایستگاه ۵۳۸ میلی‌متر است که نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد و نسبت به بلند مدت ۲ درصد افزایش داشته است.
اخلاص‌مند کمترین میزان بارش را در محدود مطالعاتی رزن قهاوند حوضه قره چای ایستگاه خمیگان با میزان ۲۸۲ میلی‌متر عنوان کرد و افزود: میزان بارش امسال در مقایسه با سال گذشته این ایستگاه نیز ۷۱ درصد و نسبت به بلند مدت ۷ درصد افزایش داشته است.
وی میزان بارش ایستگاه سد اکباتان را ۳۵۵ میلی‌متر اعلام کرد و افزود: در محدود مطالعاتی سد اکباتان امسال به نسبت سال گذشته ۶۱ درصد و به نسبت بلند مدت ۹ درصد افزایش بارش ثبت شده است.