افزایش ۱۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تامین آب شرب شهر گرگان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در بازدید از طرح های آبرسانی شهرستان گرگان از” ایستگاه پمپاژ در حال ساخت و مخزن ۲ هزار متر مکعبی طرح آبرسانی به گرگان ، چاه در حال حفر والش آباد و مخزن آب شرب ۵ هزار متر مکعبی درشرق گرگان ” بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی […]

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در بازدید از طرح های آبرسانی شهرستان گرگان از” ایستگاه پمپاژ در حال ساخت و مخزن ۲ هزار متر مکعبی طرح آبرسانی به گرگان ، چاه در حال حفر والش آباد و مخزن آب شرب ۵ هزار متر مکعبی درشرق گرگان ” بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، معاون طرح و توسعه شرکت در این بازدید با اشاره به جزئیات اجرای این طرح ها اظهار کرد: حفاری و تجهیز ۲ حلقه چاه جدید که پیمانکاران مشغول انجام کار هستند.
داود گیلک بیان کرد: تجهیز و برقرسانی و اجرای خطوط انتقال ۳ حلقه چاه حفاری شده در شرق گرگان، اتمام ایستگاه پمپاژ باقر آباد جهت جمع آوری و انتقال آب به مخزن جنوب فاضل آباد که با اجرای این طرح ها در مجموع ۱۰۰ لیتر تامین آب و ۲۰۰۰ متر مکعب مخزن به ظرفیت تامین آب شهرستان گرگان افزوده می شود واعتبار مورد نیاز حدود ۳۵ میلیارد تومان اسناد و اوراق است.
وی بیان کرد: با مجموعه اقدامات انجام شده در تلاش هستیم ۲ حلقه چاه تا ابتدای تابستان، ۳ حلقه چاه دیگر و خطوط جمع آوری و مخزن ۲۰۰۰ متر مکعب با اولویت تا اواخر مرداد وارد مدار شده که با برنامه ریزی انجام شده ۵ چاه وارد مدار فعالیت برای تامین آب شرب گرگان می شود.