دریاچه ارومیه ۳۳ سانتی‌متر افزایش تراز داشته است

افزایش ۳۳ سانتی‌متری تراز دریاچه ارومیه

به گزارش برقاب، پوستر نهمین بزرگداشت روز ملی آب با موضوع «آب؛ بستر تعامل، صلح و دوستی» پس از انتشار، منجر به واکنش‌ کاربران فضای مجازی شد. به گفته این کاربران در طراحی پوستر روز ملی آب، دریاچه ارومیه حذف شده است؛ گویی که امیدی به احیای آن نیست.

این درحالیست که به گفته فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور، دریاچه ارومیه نسبت به ابتدای سال آبی، ۳۳ سانتی‌متر افزایش تراز داشته است.

وی در این خصوص به  گفته است: بارندگی‌های نرمال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال جاری باعت افزایش رواناب‌های منتهی به دریاچه شده و به دلیل عدم برداشت آب کشاورزی از رودخانه در این فصل، بهبود شرایط ورودی‌ها منجر به افزایش  ۳۳ سانتی‌متری نسبت ابتدای سال آبی شده است.

قاسم‌زاده تأکید کرد: این پوستر و تنظیم این برنامه بزرگداشت از سوی اتاق بازرگانی صورت گرفته و ارتباطی با وزارت نیرو و مجموعه مدیریت منابع آب ندارد.