افزایش چندبرابری هزینه تعمیرات، با مصرف سوخت مایع در نیروگاه بندرعباس

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از افزایش چند برابری تعمیرات واحد‌های بخار، با مصرف سوخت مایع در این نیروگاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان، “داریوش محمودی” با تاکید بر اینکه اولویت نیروگاه‌های حرارتی استفاده از گاز طبیعی است، عنوان کرد: سوخت گاز مورد نیاز نیروگاه بندرعباس بالغ بر هفت‌میلیون‌متر مکعب در روز است، که درحال حاضر این سوخت حذف شده و به‌ناچار برای تولید برق و پایداری شبکه، ناگزیر به استفاده از سوخت مایع(نفت کوره) هستیم و این امر خسارت جبران‌ناپذیری را به تجهیزات نیروگاه وارد می‌کند.محمودی نیروگاه بندرعباس را یکی از نیروگاه‌های مهم کشور و از ارکان اصلی تولید برق پایدار برشمرد و تشریح کرد: احتراق سوخت مازوت در نیروگاه، بر تجهیزات نیروگاه، آسیب وارد کرده و باعث تحمیل هزینه اضافی می‌شود. در اثر احتراق مازوت عناصر خورنده بصورت اکسیدی درآمده و برروی سطوح لوله‌ها رسوب می‌کند. انواع ترکیبات ایجادشونده که نقطه ذوب پایین هم دارند، تجهیزات بویلر را در معرض اکسیداسیون قرار داده و موجب تشدید خوردگی است. پس از احتراق مازوت ، بر روی مشعل‌ها و لوله‌های بخار آلودگی خاکستری ایجاد شده و باعث کاهش راندمان حرارتی و خوردگی اجزاء بویلر می‌شود. این خاکستر مانع رسیدن دمای کافی به لوله‌های بخار و باعث خوردگی تجهیزات بویلر شده و عملیات تعمیرات دوره‌ای اضافی را برای برداشتن این فاز سخت از روی لوله‌ها و مشعل‌ها به بار می‌آورد.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس مسائل زیست‌محیطی را اولویت این واحد دانست و تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که با بهینه‌کردن و بهبود عملکرد تجهیزات، از میزان آلایندگی نیروگاه بکاهیم و این تنها کاری است که می‌توان انجام داد، زیرا تعیین سهمیه گاز فراتر از اختیارات ما و نیاز به تصمیمات کشوری دارد.وی خاطرنشان کرد: هزینه بسیار زیادی برای بهبود عملکرد و اقدامات، در راستای کاهش آلایندگی صرف شده و در صورت اختصاص سوخت به نیروگاه از هدررفت هزینه‌های مذکور جلوگیری خواهد شد.