افزایش پایداری شبکه و بهینه سازی پست های دامغان و شاهرود

سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان از تعویض و بهینه سازی باتری های ۱۱۰ ولت پست های ۲۳۰ کیلوولت دامغان و شاهرود خبر داد. مهندس مجید وفایی ، سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به اهمیت صحت عملکرد سیستم تغذیه در پست های انتقال گفت: تغذیه تمامی […]

سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان از تعویض و بهینه سازی باتری های ۱۱۰ ولت پست های ۲۳۰ کیلوولت دامغان و شاهرود خبر داد.

مهندس مجید وفایی ، سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به اهمیت صحت عملکرد سیستم تغذیه در پست های انتقال گفت: تغذیه تمامی سیستم های کنترلی و حفاظتی پست های انتقال و وفوق توزیع از نوع DC می باشد و صحت عملکرد سیستم تغذیه DC پست ها به خصوص پست های انتقال دارای اهمیت زیادی است .

وی گفت : به منظور افزایش پایداری شبکه و بهینه سازی در پست ۲۳۰ کیلوولت دامغان ۵۵ سل باتری اسیدی ۲ ولتی ۴۹۰ آمپر ساعت  و در پست ۲۳۰ کیلوولت شاهرود ۱۲۰ سل باتری اسیدی ۲ ولتی ۴۲۰ آمپر ساعت تعویض گردید.

مهندس وفایی، اعتبار پروژه ی تعویض و بهینه سازی این باتری ها را مبلغی معادل۵۶۹۰ میلیون ریال  دانست و افزود : فرسوده شدن و اتمام عمر باتری ها موجب دشارژر شدن آن و در نهایت افت ولتاژ  DC یک باس گشته و عدم عملکرد صحیح سیستم های حفاظت و کنترل را در پی خواهد داشت و در صورت بروز اتصالی در یکی از بی ها و باز نشدن بریکر های مربوط به آن بی ، خسارت های سنگینی به شبکه وارد خواهد آورد.