افزایش پایداری برق با ورود ترانس ۲۰۰ مگاولت آمپری پست باغملک

مدیر امور بهره برداری ناحیه مارون شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: ترانس ۲۰۰ مگاولت آمپری پست ۴۰۰ کیلو ولت باغملک وارد شهرستان شده و ظرف یک ماه آینده وارد مدار می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان؛ رضا محمدیان بیان کرد: این دومین ترانس ۴۰۰ کیلو ولت پست باغملک […]

مدیر امور بهره برداری ناحیه مارون شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: ترانس ۲۰۰ مگاولت آمپری پست ۴۰۰ کیلو ولت باغملک وارد شهرستان شده و ظرف یک ماه آینده وارد مدار می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان؛ رضا محمدیان بیان کرد: این دومین ترانس ۴۰۰ کیلو ولت پست باغملک است که وارد شهرستان شده و به زودی مراحل نصب و راه اندازی در پست شروع  و در شهریور وارد مدار می شود.

وی با بیان اینکه این ترانس ۲۳۰ تنی به سفارش شرکت برق منطقه ای خوزستان در شرکت آریا ترانس سمنان ساخته شده، تصریح کرد: ترانس ۲۰۰ مگاولت آمپری پست باغملک به دلیل وزن بالا،مسیری طولانى راطى تا وارد پست ۴۰۰ کیلو ولت باغملک شود.

مدیر امور بهره برداری ناحیه مارون شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: با نصب این ترانس پایداری شبکه برق منطقه افزایش پیدا می کند و با ظرفیت سازی انجام شده قدرت مانور در شبکه بالا رفته و خاموشی ها به حداقل می رسد.

محمدیان اضافه کرد: برای ساخت و تکمیل پست ۴۰۰ کیلو ولت باغملک بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و هدف از ایجاد آن توسعه زیرساخت های شبکه برق در ناحیه مارون به ویژه شهرستان باغملک بوده است.

مدیر امور بهره برداری ناحیه مارون شرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد:درحال حاضردر شهرستان باغملک سه پست ۴۰۰/۱۳۲ و ۱۳۲/۳۳ کیلوولت وجود داشته که برق شهرستان را تأمین مى نمایند و این شرکت درحال احداث پست دائم میداوود بوده و خطوط ۱۳۲ کیلوولت ورودی آن تکمیل وآماده برقدارى مى باشند.
محمدیان در پایان با توجه به دمای بالاى هوا وگرمای طاقت فرسا در این ایام از عموم مردم خواست تا با مصرف بهینه برق، از خاموشی های ناخواسته در شبکه جلوگیری کنند.