افزایش مصرف انرژی در نیمه نخست سال 1401 در خوزستان‎‎

معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: انرژی مصرفی شش ماه اول سال جاری حدود 2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، سید مهرداد بلادی موسوی بیان کرد: در همین بازه زمانی 23 هزار و 102 گیگاوات ساعت برق در خوزستان تولید شده که در مقایسه با سال قبل 0.02 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی افزود: از این میزان برق تولیدی 31.76 درصد توسط نیروگاه‌های برق‌آبی، 66.74 درصد توسط نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی و 1.5 درصد از کل انرژی تولیدی به وسیله نیروگاه‌های تولید پراکنده تولید و به شبکه تحویل شده است.

معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان تصریح کرد: از 15 هزار و 419 گیگاوات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی، 39 درصد توسط بخش دولتی (نیروگاه رامین و ماهشهر) و 61 درصد توسط نیروگاه‌های بخش خصوصی (زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر) تولید و به شبکه تحویل شده است.

بلادی موسوی اضافه کرد: انرژی مصرفی در شش ماهه اول ماه سال 1401 برابر با 27 هزار و 621 گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود 2 درصد افزایش مصرف  انرژی نسبت به مدت مشابه در سال قبل است. پیک شهریور ماه نیز 8 هزار و 532 مگاوات بوده که نسبت به پیک بار شهریور سال قبل، 6.1 درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق استان خوزستان در بخش انتقال برابر با سیزده هزار و ۱۹۶ مگاوات بوده که از این میزان ظرفیت منصوبه در بخش آبی برابر با هشت هزار و ۱۶۹ مگاوات و در بخش حرارتی پنج هزار و ۲۷ مگاوات است. ظرفیت بخش   DG (نیروگاه‌های تولید پراکنده) نیز ۱۶۴ مگاوات است.