مدیرعامل شرکت برق منطقه ای شرکت برق منطقه ای سمنان خبر داد:

افزایش ظرفیت پست ۶۳/۴۰۰ کیلوولت میامی 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان از افزایش ظرفیت پست 63/400 کیلوولت میامی خبر داد.

مهندس مجید وفایی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان با اعلام این خبرافزود : یک دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت ۲۰۰ مگاولت آمپر و سطح ولتاژی ۴۰۰ کیلوولت و یک دستگاه ترانسفورماتور کمپکت به ظرفیت ۶۳۰ کیلوولت آمپر پس از مراحل نصب و تست و راه اندازی برقدار شده و مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفت.

وی افزود : با اجرای این پروژه ظرفیت پست ۶۳/۴۰۰ کیلوولت میامی از ۲۰۰ مگاولت آمپر به ۴۰۰ مگاولت آمپر افزایش یافته است.

مهندس وفایی اعتبار اجرای پروژه افزایش ظرفیت پست ۶۳/۴۰۰ کیلوولت میامی را رقمی بالغ بر۴۵۰ هزار میلیون ریال عنوان کرد واظهار داشت  : افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه انتقال ، تغذیه پست های فوق توزیع جدید در منطقه میامی و عباس آباد ، ایجاد ظرفیت سازی جهت مشترکین جدید اختصاصی در بخش های صنعت و کشاورزی و همچنین ایجاد زیرساخت مناسب جهت توسعه این منطقه از مهمترین اهداف اجرایی این پروژه       می باشد .