افزایش ظرفیت پست ها و طول خطوط برقرسانی استان یزد

اضافه شدن ۴۴۵ مگاولت آمپر به ظرفیت پست ها و ۲۹۴ کیلومتر به طول خطوط برق استان یزد در سال ۹۹ معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای یزد، دستاورد ها و عملکرد یک ساله واحد تحت امر خود در زمینه اجرای پروژه های توسعه، احداث خطوط و پست های انتقال و فوق توزیع […]

اضافه شدن ۴۴۵ مگاولت آمپر به ظرفیت پست ها و ۲۹۴ کیلومتر به طول خطوط برق استان یزد در سال ۹۹

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای یزد، دستاورد ها و عملکرد یک ساله واحد تحت امر خود در زمینه اجرای پروژه های توسعه، احداث خطوط و پست های انتقال و فوق توزیع را تشریح کرد.

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، عملکرد یک ساله واحد تحت امر خود در سال ۹۹ در زمینه اجرای پروژه‌های توسعه، احداث خطوط و پست‌های انتقال و فوق توزیع را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، علیرضا رفیعی، در تشریح عملکرد پروژه‌های سال ۹۹ در زمینه محور مشترکین گفت: توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع، برای برق رسانی به متقاضیان و یا پاسخگویی به افزایش دیماند مشترکین از طریق اجرای پروژه‌های طرح انتقال بوده است که به موجب اتمام این پروژه‌ها در سال‌گذشته، ظرفیت پست‌ها ۴۴۵ مگاولت آمپر و طول خطوط برق رسانی، ۲۹۴ کیلومتر افزایش یافته است.

وی پست‌های ۲۳۰ به ۶۳ خضرآباد، ۶۳ به ۲۰ یزدمهر، ۶۳ به ۲۰ سرو و پست موقت ۶۳ به ۲۰ در پست ۲۳۰ ابرکوه و همچنین خطوط ۲۳۰ ابرکوه- اسمالون، ۶۳ کیلوولت مهرگان- سریزد، ۶۳ کیلوولت سرو- امامزاده و خطوط ۶۳ کیلوولت اتصالات پست مهرگان را از پروژه‌های بهره برداری شده در سال ۹۹ برشمرد.

رفیعی در بیان اقدامات انجام شده در رابطه با محور مالی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های توسعه شبکه که منجر به ایجاد تاسیسات جدید به مبلغ ۱۲۵۰ میلیارد ریال شده است و صرفه جویی ۱۰۰ میلیارد ریالی ناشی از تعویق سرمایه گذاری و تامین ترانسفورماتور قدرت، کلید، سکسیونر و ترانس جریان به جای خرید تجهیزات برای احداث یک پست ۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت، برخی از اقدامات معاونت طرح و توسعه شرکت در سال‌گذشته بوده است.

وی همچنین سبک سازی برج‌های باز طراحی شده خط ۶۳ کیلوولت مهرگان- سریزد، کاهش طول اجرای دیوار، روشنایی و جاده سازی پست‌های دهشیر و سریزد، کاهش طول کابل‌های ۲۰ کیلوولت پست رستاق و کاهش طول کابل‌های فشار ضعیف پست سرو را از مهم‌ترین اقداماتی دانست که با اجرای آن‌ها، صرفه جویی ۴۰ میلیارد ریالی در سال ۹۹ حاصل شده است.

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌‌ای یزد همچنین برون سپاری بیش از ۴۸ پروژه خدمات مشاوره، تامین تجهیزات و خدمات پیمانکاری، همکاری در جلب مشارکت مالی بخش خصوصی، پیگیری جلب مشارکت شرکت‌های ایمیدرو و آریا جنوب ایرانیان برای احداث خط ۲۳۰ کیلوولت ابرکوه- اسمالون و پیگیری و هماهنگی جلب مشارکت متقاضیان و مشترکین برق شرکت در ایجاد تاسیسات انتقال و فوق توزیع این شرکت را از اقدامات واحد تحت امر خود در حوزه محور شراکت‌ها و منابع دانست.