افزایش ظرفیت تولید آب رضوان

 مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از وارد مدار شدن یک حلقه چاه جدید اجاره ای و بهبود وضعیت آب روستای رضوان خبر داد. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، امین قصمی با بیان اینکه خشکسالی و کم بارشی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بر منابع آبی استان هرمزگان تاثیر […]

 مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از وارد مدار شدن یک حلقه چاه جدید اجاره ای و بهبود وضعیت آب روستای رضوان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، امین قصمی با بیان اینکه خشکسالی و کم بارشی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بر منابع آبی استان هرمزگان تاثیر گذاشته است، افزود: شرکت آب و فاضلاب هرمزگان برای جبران کمبود آب مشترکین رضوان، طی قراردادی اقدام به اجاره یک حلقه چاه نمود که توانست بخشی از کمبود های این روستا را جبران کند.

وی افزود: با وارد مدار شدن چاه جدید، ۷۴۴ متر مکعب در شبانه روز به ظرفیت تولید آب رضوان اضافه شد.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، با این اقدام وضعیت آب دو هزار مشترک رضوانی با جمعیتی بالغ بر شش هزار نفر بهبود یافت.