افزایش ظرفیت تامین آب ۳ روستا در شهرستان ابهر

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: عملیات افزایش ظرفیت تامین آب آشامیدنی برای روستاهای آقچه کند، خلیفه حصار و توده بین اجرایی شده و آب سالم بهداشتی و پایدار برای این سه روستا تامین شد. علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: این عملیات شامل ۱۰۰۰ متر لوله گذاری و اتصال آب چشمه به […]

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: عملیات افزایش ظرفیت تامین آب آشامیدنی برای روستاهای آقچه کند، خلیفه حصار و توده بین اجرایی شده و آب سالم بهداشتی و پایدار برای این سه روستا تامین شد.

علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: این عملیات شامل ۱۰۰۰ متر لوله گذاری و اتصال آب چشمه به مخازن ۲۰۰ متر مکعبی این روستاها می باشد.

وی افزود: با اجرای این عملیات ۶۰۰ نفر از جمعیت روستایی شهرستان ابهر از خدمات آب پایدار بهره مند شدند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: برای اجرای این عملیات اعتباری معادل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

وی تصریح کرد: پیش از این آب آشامیدنی برای این روستاها از مجتمع آبرسانی درسجین تامین می شد که اکنوان افزون بر این مجتمع، از منابع آب زیرزمینی نیز استفاده می شود.

این مسئول تصریح کرد: شهرستان ابهر ۷۰ روستای دارای سکنه دارد که ۳۹ روستا تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب قرار داشته و با برنامه ریزی های انجام شده ۳۰ روستای دیگر نیز به تدریج تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

گفتنی است: روستاهای آقچه کند، خلیفه حصار و توده بین در شهرستان ابهر، با ۳۶۲ اشتراک جزو روستاهای تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب استان زنجان قرار دارند.