افزایش ظرفیت تامین آب 3 روستا در شهرستان ابهر

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: عملیات افزایش ظرفیت تامین آب آشامیدنی برای روستاهای آقچه کند، خلیفه حصار و توده بین اجرایی شده و آب سالم بهداشتی و پایدار برای این سه روستا تامین شد. علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: این عملیات شامل 1000 متر لوله گذاری و اتصال آب چشمه به […]

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: عملیات افزایش ظرفیت تامین آب آشامیدنی برای روستاهای آقچه کند، خلیفه حصار و توده بین اجرایی شده و آب سالم بهداشتی و پایدار برای این سه روستا تامین شد.

علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: این عملیات شامل 1000 متر لوله گذاری و اتصال آب چشمه به مخازن 200 متر مکعبی این روستاها می باشد.

وی افزود: با اجرای این عملیات 600 نفر از جمعیت روستایی شهرستان ابهر از خدمات آب پایدار بهره مند شدند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: برای اجرای این عملیات اعتباری معادل یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

وی تصریح کرد: پیش از این آب آشامیدنی برای این روستاها از مجتمع آبرسانی درسجین تامین می شد که اکنوان افزون بر این مجتمع، از منابع آب زیرزمینی نیز استفاده می شود.

این مسئول تصریح کرد: شهرستان ابهر 70 روستای دارای سکنه دارد که 39 روستا تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب قرار داشته و با برنامه ریزی های انجام شده 30 روستای دیگر نیز به تدریج تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

گفتنی است: روستاهای آقچه کند، خلیفه حصار و توده بین در شهرستان ابهر، با 362 اشتراک جزو روستاهای تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب استان زنجان قرار دارند.