افزایش ظرفیت ایستگاه های توزیع برق بسطام

مدیر امور برق بسطام گفت: با نصب و بهره‌برداری از ۲۲ ایستگاه هوایی توزیع برق، یک هزار و ۴۱۰ کیلووات آمپر به ظرفیت پست های برق بخش بسطام اضافه شد. سیدحمیدرضا موسوی بیان داشت: به منظور توسعه زیرساخت ها و تاسیسات توزیع برق بسطام، سال قبل ۳۳۵ پروژه عمرانی برق رسانی با حجم سرمایه‌گذاری ۶۴ میلیارد و ۲۰۳ میلیون ریال اجرایی شده […]

مدیر امور برق بسطام گفت: با نصب و بهره‌برداری از ۲۲ ایستگاه هوایی توزیع برق، یک هزار و ۴۱۰ کیلووات آمپر به ظرفیت پست های برق بخش بسطام اضافه شد.

سیدحمیدرضا موسوی بیان داشت: به منظور توسعه زیرساخت ها و تاسیسات توزیع برق بسطام، سال قبل ۳۳۵ پروژه عمرانی برق رسانی با حجم سرمایه‌گذاری ۶۴ میلیارد و ۲۰۳ میلیون ریال اجرایی شده است.

وی یکی از مهم ترین فعالیت های صورت گرفته در زمینه ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکان برق را احداث ۲۶ هزار و ۸۰۱ متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی و زمینی و شبکه روشنایی معابر برشمرد و افزود: در راستای برنامه‌های مربوط به هوشمند سازی شبکه، ۵۷ دستگاه کنتور فهام نصب شده است.

وی یادآور شد: اجرای طرح اصلاح و بهینه سازی ۱۵ هزار و ۲۴۸ متر شبکه توزیع برق، از دیگر اقداماتی است که به منظور ارتقاء و پایداری شبکه و استمرار خدمات دهی به مشترکان برق بسطام به اجرا درآمده است.

موسوی تصریح کرد: احداث خط و پست عمومی خیابان شعبه نفت کلاته خیج، توسعه شبکه ۲۰ کیلوولت جهت رینگ قلعه نو به قلعه عبدا… به طول یک کیلومتر، رینگ خط صحرای جلالی به مقدار یک‌هزار و ۲۰۰ متر، اصلاح چهار هزار و ۷۰۰ متر شبکه روستای قهج، بهینه سازی شبکه فشارضعیف روستای مزج و قلعه آقا عبدا… و شهرک‌های رضوی و سی سر با تبدیل به کابل خودنگهدار و تجهیز پست زمینی توزیع برق ارک بسطام، از اقدامات شاخص سال گذشته محسوب می‌شود.

وی همچنین به چند برنامه در دست اقدام برق بسطام در سال ۱۴۰۰ اشاره نمود و اضافه کرد: رینگ فیدر چهلدختر در اسلام آباد، احداث سه کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی برای اجرای فاز دوم پروژه رینگ محرم ابرسج، احداث شبکه و پست عمومی خیابان بسیج کلاته خیج و روستای ابر، به عنوان برخی از مهم ترین پروژه های پیش بینی شده این امور است که به اجرا در خواهند آمد.