افزایش ظرفیت پست 230 کیلوولت رشت شمالی

با هدف افزایش ظرفیت بارگیری، اصلاح افت ولتاژ و جلوگیری از اعمال محدودیت، ظرفیت بخش فوق توزیع پست 230.63.20 کیلوولت رشت شمالی در استان گیلان از 30 مگاولت آمپر به 40 مگاولت آمپر افزایش خواهد یافت. به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان،”محمد افتخاری” با اعلام این خبر گفت: این پروژه در راستای […]

با هدف افزایش ظرفیت بارگیری، اصلاح افت ولتاژ و جلوگیری از اعمال محدودیت، ظرفیت بخش فوق توزیع پست 230.63.20 کیلوولت رشت شمالی در استان گیلان از 30 مگاولت آمپر به 40 مگاولت آمپر افزایش خواهد یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان،”محمد افتخاری” با اعلام این خبر گفت: این پروژه در راستای شناسایی، امکان سنجی و ارائه الگو به منظور جابجایی تجهیزات در جهت بهره وری اقتصادی انجام شده است.

وی افزود: در اجرای این پروژه با جایگزینی یک دستگاه ترانسفورماتور 30 مگاولت آمپر با یک دستگاه ترانسفورماتور40 مگاولت آمپر در محل پست رشت شمالی و با استفاده از امکانات موجود شرکت برق منطقه ای گیلان، ظرفیت توان الکتریکی در این پست به میزان 33 درصد افزایش خواهد یافت.
وی افزود: افزایش ظرفیت بخش فوق توزیع این پست در آینده ای نزدیک به ظرفیت نهایی 80 مگاولت آمپر در دستور کار شرکت برق منطقه ای گیلان قراردارد.
گفتنی است که این طرح با استفاده صد درصدی از تجهیزات ساخت داخل و توسط پیمانکاران بومی استان انجام خواهد شد.