افزایش ظرفیت تصفیه فاضلاب در ارومیه

سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از پیشرفت 93 درصدی اجرای مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه خبر داد. فرهاد کافی مولا با بیان اینکه مدول سوم این تصفیه خانه ظرفیت تصفیه 60 هزار متر مکعب فاضلاب در شبانه روز را دارد، اظهار داشت: پیش بینی می شود عملیات […]

سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از پیشرفت 93 درصدی اجرای مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه خبر داد.

فرهاد کافی مولا با بیان اینکه مدول سوم این تصفیه خانه ظرفیت تصفیه 60 هزار متر مکعب فاضلاب در شبانه روز را دارد، اظهار داشت: پیش بینی می شود عملیات اجرایی این طرح تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

وی گفت: با بهره برداری ازاین طرح، ظرفیت تصفیه فاضلاب در ارومیه به 140هزار متر مکعب در شبانه روز افزایش یافته و جمعیت تحت پوشش نیز با 300 هزار نفر افزایش به 700 هزار نفر خواهد رسید.

وی افزود: برای اجرای این طرح تاکنون 400 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و برای اتمام کامل و بهره برداری از آن 230 میلیارد ریال دیگر مورد نیاز است. 

سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با بیان اینکه تصفیه خانه فاضلاب ارومیه در افق 1420 برای تحت پوشش قرار دادن یک میلیون نفر طراحی شده است، اظهار کرد: با اتمام و بهره برداری از سه مدول این تصفیه خانه تا پایان سال جاری، صددرصد جمعیت فعلی شهر ارومیه تحت پوشش شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب قرار خواهند گرفت.