افزایش سطح آب دریاها

افزایش چند متری سطح آب دریاها میتواند برای بسیاری از شهرهای ساحلی از قبیل میامی، نیویورک، ونیز و بانکوک مخرب باشد. کارشناسان مطالعات جوی بر این باورند که سطح آب دریا تا سال ۲۱۰۰ میلادی بیش از یک متر افزایش پیدا می کند. این کارشناسان با تأکید بر این که سطح آب دریاها بیش از […]

افزایش چند متری سطح آب دریاها میتواند برای بسیاری از شهرهای ساحلی از قبیل میامی، نیویورک، ونیز و بانکوک مخرب باشد.

کارشناسان مطالعات جوی بر این باورند که سطح آب دریا تا سال ۲۱۰۰ میلادی بیش از یک متر افزایش پیدا می کند.

این کارشناسان با تأکید بر این که سطح آب دریاها بیش از آنچه در گذشته تصور می شد رو به افزایش است و امکان دارد تا پایان قرن حاضر تا یک متر بالاتر رود، اظهار داشتند:تنها با کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای میتوان از وقوع این رویداد جلوگیری کرد.

کارشناسان تأکید کردند: ساکنان شهرهای ساحلی باید خود را برای مقابله با تبعات تغییرات اقلیمی بر سطح آب دریاها سریعتر از آنچه سازمان ملل پیش بینی کرده بود آماده کنند. همینطور احتمال دارد میزان افزایش سطح آب دریاها تا سال ۲۳۰۰ به پنج متر برسد.

به گفته کارشناسان، افزایش چند متری سطح آب دریاها میتواند برای بسیاری از شهرهای ساحلی از قبیل میامی، نیویورک، ونیز و بانکوک مخرب باشد. همینطور در بدترین شرایط و هم زمان با بالا رفتن میزان انتشار گازهای گلخانه ای و گرمای جهانی به میزان ۴.۵ درجه سانتیگراد بیش از صنعتی شدن، سطح آب اقیانوسهای جهان در سال ۲۱۰۰ بین ۰.۶ تا ۱.۳ متر بالاتر از سطح فعلی خواهد رفت که میتواند زندگی صدها میلیون انسان را تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش روزنامه گاردین، پژوهشگران اظهار داشتند: درصورتی که بشر بتواند در کاهش میزان انتشار گاز کربن دی اکسید و متوقف ساختن روند افزایش دما موفق عمل کند، میزان افزایش سطح آب دریا ۰.۵ متر خواهد بود.