افزایش رضایت مندی مشترکین هدف اصلی شرکت توزیع برق گیلان

دکتر هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان از زحمات خالصانه و تلاشهای کم نظیر کلیه همکاران تشکر نمود . برای اولین بار در تاریخ  شرکت، ضمن  افزایش رضایت مندی  ذینفعان از نحوه خدمت رسانی ، با تلاش و مساعی تمامی کارکنان  در سطح استان ، در بخش وصول مطالبات علاوه بر وصول فروش جاری شرکت، […]

دکتر هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان از زحمات خالصانه و تلاشهای کم نظیر کلیه همکاران تشکر نمود .
برای اولین بار در تاریخ  شرکت، ضمن  افزایش رضایت مندی  ذینفعان از نحوه خدمت رسانی ، با تلاش و مساعی تمامی کارکنان  در سطح استان ، در بخش وصول مطالبات علاوه بر وصول فروش جاری شرکت، ۲۱ درصداز معوقات نیز کاهش یافته  و با دستیابی به وصول  ۱۰۴/۲۴  ، یک درصد بیشتر از هدف تعیین شده توسط شرکت توانیر، افتخاری دیگر برای شرکت توزیع استان  درسطح کشور کسب گردید. 

به گزارش روابط عمومی دکتر هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان از زحمات خالصانه و تلاشهای کم نظیر کلیه همکاران تشکر نمود .

وی  بیان داشت : برای اولین بار در تاریخ  شرکت، ضمن  افزایش رضایت مندی  ذینفعان از نحوه خدمت رسانی ، با تلاش و مساعی تمامی کارکنان  در سطح استان ، در بخش وصول مطالبات علاوه بر وصول فروش جاری شرکت، ۲۱ درصداز معوقات نیز کاهش یافته  و با دستیابی به وصول  ۱۰۴/۲۴  ، یک درصد بیشتر از هدف تعیین شده توسط شرکت توانیر، افتخاری دیگر برای شرکت توزیع استان  درسطح کشور کسب گردید. 

هنر مند تصریح کرد : این میزان  تلاش ، ضمن بیان  تعهد سازمانی و حس وظیفه شناسی ، نشان دهنده وفاق ، همدلی  و همراهی  همکاران میباشد  .

وی عنوان کرد : همه باید طوری اقدام نماییم تا  این کوشش ها و همدلی صادقانه  در جهت نیل به اهداف شرکت و رضایتمندی مشترکین  صورت پذیرد وتمامی تلاش خود را  در راستای شعار ” همگرایی اقدامات، هم افزایی توانمندی ها، همراهی کارکنان” صرف نماییم .

هنرمند در پایان ضمن تشکر مجدد از زحمات همه عزیزان ، آرزوی سلامتی و شادکامی همه همکاران را از خداوند بزرگ خواستارشد .