ارتقاء و بازسازی سایت آب شیرین کن گرزه بندرلنگه به پایان رسید.

قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از اتمام بازسازی آب شیرین کن و افزایش ظرفیت روستای گرزه شهرستان بندرلنگه خبر داد. به گزارش روابط عمومی و اموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، احمد شاکری افزود: روند تعویض و نصب  تاسیسات و تجهیزات دستگاه ابشیرینکن ( دستگاه RO ) به اتمام رسید و هم اکنون […]

قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از اتمام بازسازی آب شیرین کن و افزایش ظرفیت روستای گرزه شهرستان بندرلنگه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و اموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، احمد شاکری افزود: روند تعویض و نصب  تاسیسات و تجهیزات دستگاه ابشیرینکن ( دستگاه RO ) به اتمام رسید و هم اکنون این سایت با ظرفیت تولید  ۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز در مدار تولید قرار دارد. همچنین برای تامین آب خام دستگاه یک حلقه چاه جدید کف شکنی و تجهیز و چاه موجود نیز مورد بهسازی قرار گرفت.

به گفته وی، تا پیش از بازسازی این آب شیرینکن، ظرفیت تولید روزانه این سایت به کمتر از ۱۵۰ متر مکعب در شبانه روز کاهش یافته بود.

قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان همچنین تصریح کرد، جهت تامین ابشرب و بهداشتی ساکنین این روستا شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در زمان بازسازی تاسیسات آب شیرین کن اقدام به آبرسانی سیار  در این روستا کرد تا مشکلات آبی مشترکین به کمترین حد ممکن برسد.

شاکری ادامه داد، کلیه سرمایه گذاری و هزینه های انجام شده توسط شرکت آباد راهان آموت به عنوان سرمایه گذار این پروژه انجام شده است.