ظرفیت انتقال آب از تصفیه خانه زهک ۱۰۰ لیتر در ثانیه افزایش یافت.

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان جهت افزایش دبی آب انتقالی به هیرمند اقدام به نصب دو دستگاه الکتروپمپ کمکی در تصفیه خانه زهک نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان، نصب دو  دستگاه الکترو پمپ شناور در تصفیه خانه شهر زهک با هدف افزایش دبی آب و انتقال آن به […]

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان جهت افزایش دبی آب انتقالی به هیرمند اقدام به نصب دو دستگاه الکتروپمپ کمکی در تصفیه خانه زهک نمود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان، نصب دو  دستگاه الکترو پمپ شناور در تصفیه خانه شهر زهک با هدف افزایش دبی آب و انتقال آن به شهر هیرمند نصب و راه اندازی گردید.
گفتنی است: با نصب و راه اندازی این دو الکتروپمپ در محل مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری تصفیه خانه آب زهک، ظرفیت انتقال آب از این تصفیه خانه به هیرمند ۱۰۰ لیتر در ثانیه افزایش یافته است.