افزایش تولید انرژی نیروگاه ری در فروردین ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری، در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ میزان تولید برق نیروگاه گازی ری با افزایش قابل توجهی نسبت به زمان مشابه در سال ۱۳۹۹ به حدود یکصد و سی میلیون کیلو وات ساعت رسید. واحد های تولید انرژی نیروگاه گازی ری بعد از پشت سر گذاشتن تعمیرات دوره […]

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری، در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ میزان تولید برق نیروگاه گازی ری با افزایش قابل توجهی نسبت به زمان مشابه در سال ۱۳۹۹ به حدود یکصد و سی میلیون کیلو وات ساعت رسید.
واحد های تولید انرژی نیروگاه گازی ری بعد از پشت سر گذاشتن تعمیرات دوره ای، با آمادگی کامل در صورت نیاز با شبکه سراسری برق کشور پارالل شده و بخشی از نیاز شبکه را تامین می‌ نمایند.