افزایش آبدهی مجتمع قلعه نو شفیع آباد جغتای

الکتروپمپ چاه مجتمع قلعه نوشفیع آباد شهرستان جغتای با حضور اعضای تیم فنی در کمترین زمان ممکن تعویض شد.

الکتروپمپ چاه مجتمع قلعه نوشفیع آباد شهرستان جغتای که در اثر نقص فنی از مدار بهره برداری خارج شده بود با حضور اعضای تیم فنی در کمترین زمان ممکن تعویض  شد. 

 مدیر امور آبفا جغتای گفت: این چاه پس از لایروبی و با اضافه کردن ۱۲ متر لوله آبده وارد مدار شد . علی یعقوبی افزود: با اصلاح و نصب الکتروپمپ جدید آبدهی چاه نسبت به قبل افزایش چشمگیری پیدا کرد.