افزایش۲۰درصدی تولید برق نیروگاه اصفهان

نیروگاه اصفهان با تولید بیش از ۲/۲ میلیارد کیلووات انرژی الکتریکی ۲۰درصد افزایش تولید داشته است. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در ۷ماهه منتهی به ۳۱مهر۹۹، نیروگاه اصفهان با انتقال دو میلیارد و ۲۱۶میلیون و ۵ هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولیدی به شبکه سراسری برق کشور ۲۰درصد نسبت به مدت […]

نیروگاه اصفهان با تولید بیش از ۲/۲ میلیارد کیلووات انرژی الکتریکی ۲۰درصد افزایش تولید داشته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در ۷ماهه منتهی به ۳۱مهر۹۹، نیروگاه اصفهان با انتقال دو میلیارد و ۲۱۶میلیون و ۵ هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولیدی به شبکه سراسری برق کشور ۲۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش تولید داشته است.
بنابراین گزارش، نیروگاه اصفهان دارای ۵ واحد بخاری مولد برق با ظرفیت های متنوع و مجموع توان نامی تولید ۸۳۵ مگاوات برق در جنوب غربی شهر اصفهان و در حاشیه رودخانه زاینده رود واقع شده است.