مدیرعامل آبفای استان ایلام:

افتخار آفرینی آبفای ایوان در برنامه ایمنی

مدیر عامل شرکت آبفا ایلام، از دریافت گواهینامه برنامه ایمنی آب شهر ایوان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد.

افتخار آفرینی آبفای ایوان در برنامه ایمنی

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، پرویز ناصری گفت: برنامه ایمنی آب در راستای اجرای بند هفتم سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب از سال ۱۳۹۲ در کشور اجرایی شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام تصریح کرد: آبفای شهرستان ایوان با کسب امتیاز (۸۶) خیلی خوب ، موفق به دریافت گواهینامه اجرای برنامه ایمنی آب شد.

مدیر عامل آبفا  ایلام ادامه داد: همچنین “شهرک نبوت” و روستای “خرابنان علیا” این شهرستان  نیز با توجه به کسب نمره حد نصاب از کمیته کشوری ایمنی آب به زودی گواهینامه مذکور را اخذ خواهند نمود.

لازم بذکر است در ابان ماه امسال هم  آبفای استان ایلام نیز با کسب امتیاز (۸۰)خوب ، موفق به دریافت گواهینامه اجرای برنامه ایمنی آب شد.

مدیر عامل شرکت آبفا  استان ایلام هدف از اجرای برنامه ایمنی آب را اطمینان از کیفیت آب آشامیدنی براساس مدیریت خطر عنوان نمود و مؤثرترین روش جهت اطمینان پایدار از کیفیت یک سیستم تامین آب آشامیدنی را اجرای برنامه ی ایمنی آب دانست و گفت: اجرای این برنامه بایدطوری باشد که تمام مراحل تأمین آب از حوزه آبریز تا مصرف کننده را شامل شود.