در چهل و چهارمین بهار انقلاب انجام می شود:

افتتاح پنج پروژه عمرانی برق رسانی در شهرستان دامغان

به مناسبت چهل و چهارمین بهار انقلاب، پنج پروژه عمرانی برق رسانی شهرستان دامغان با صرف اعتباری به مبلغ 37 میلیارد و 800 میلیون ریال افتتاح می شوند.

مدیر توزیع برق شهرستان دامغان با عنوان این مطلب گفت: پروژه اصلاح سیزده هزار 800 متر شبکه فشارضعیف و تبدیل به کابل خودنگهدار در روستاهای جزن، دروار، تویه و مهماندوست با مبلغ 22 میلیارد و 300 میلیون ریال و پروژه توسعه شبکه فشارمتوسط و نصب یک دستگاه پست عمومی در شهرک روستای صیدآباد با اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون ریال، از جمله پروژه های افتتاحی به شمار می روند.

سیدمحمدحسین ترابی افزود: پروژه احداث دو هزار و 695 متر شبکه فشارمتوسط هوایی و زمینی در راستای توسعه فیدرهای پست جدیدالاحداث شهرک صنعتی با مبلغ هشت میلیارد ریال، پروژه توسعه شبکه فشارضعیف و نصب دو دستگاه ترانس به قدرت 100 کیلوولت آمپر برای تامین برق مسکن مهر بلوکهای تهران قومس با هزینه سه میلیارد ریال، در قالب پروژه های افتتاحی دهه فجر هستند.

وی یادآور شد: پروژه تامین روشنایی معابر بلوار دانشگاه پیام نور و نیروی انتظامی با اعتبار دو میلیارد ریال، درزمره پروژه های قابل افتتاح محسوب می شوند.