افتتاح هفت پروژه عمرانی در حوزه صنعت توزیع برق شهرستان گرمسار

در هفته دولت سال جاری، هفت پروژه عمرانی برق رسانی در شهرستان گرمسار افتتاح خواهند شد. مدیرتوزیع برق شهرستان گرمسار بیان داشت: به منظور بهره برداری از این پروژه ها، اعتباری به مبلغ 37 میلیارد و 720 میلیون ریال سرمایه گذاری شده است. ذبیح اله احمدی اضافه کرد: این پروژه ها در زمینه های توسعه […]

در هفته دولت سال جاری، هفت پروژه عمرانی برق رسانی در شهرستان گرمسار افتتاح خواهند شد.

مدیرتوزیع برق شهرستان گرمسار بیان داشت: به منظور بهره برداری از این پروژه ها، اعتباری به مبلغ 37 میلیارد و 720 میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.

ذبیح اله احمدی اضافه کرد: این پروژه ها در زمینه های توسعه و اصلاح شبکه ها و تاسیسات توزیع برق و بهسازی انشعابات دیماندی آمپری، در هفته دولت امسال به بهره برداری خواهند رسید.

وی با اشاره به این که پروژه بهینه سازی یک هزار و500 دستگاه انشعابات دیماندی آمپری با مبلغ 11 میلیارد و 370 میلیون ریال به انجام رسیده افزود: دو پروژه توسعه هفت هزار و 895 متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف جهت تامین برق متقاضیان جدید  با هزینه 11 میلیارد و 970 میلیون ریال، از جمله پروژه های آماده بهره برداری به شمار می روند.

وی با بیان این که پروژه احداث و اصلاح سه هزار و 744 متر شبکه روشنایی معابر در نقاط مختلف شهرستان باهزینه شش میلیارد و 900 میلیون ریال بهره برداری می شود تصریح کرد: پروژه توسعه هفت دستگاه پست هوایی توزیع برق با قدرت یک هزار و 915 کیلوولت آمپر با اعتبار شش میلیارد و 30 میلیون ریال ، از دیگر پروژه هایی است که در زمان مذکور افتتاح خواهد شد.

احمدی اضافه کرد: دو پروژه بهینه سازی سه هزار و 778 متر شبکه توزیع برق روستاهای سنرد وکهک و اصلاح پست هوایی به مبلغ یک میلیارد و 450 میلیون ریال ، از پروژه های قابل بهره برداری محسوب می شوند