افتتاح مرکز ملی ارتباط با مشتریان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

مرکز ملی ارتباط با مشتریان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (CRM)، توسط حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و با حضور معاونین شرکت مهندسی به صورت رسمی افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مرکز  “CRM”به منظور تمرکز در پاسخگویی به حوادث و جمع‌بندی نظرات و پیشنهادات […]

مرکز ملی ارتباط با مشتریان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (CRM)، توسط حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و با حضور معاونین شرکت مهندسی به صورت رسمی افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مرکز  “CRM”به منظور تمرکز در پاسخگویی به حوادث و جمع‌بندی نظرات و پیشنهادات و ایجاد دریچه‌ای برای ارتباط با مشترکین به صورت متمرکز افتتاح شد.

این مرکز با حمایت و کوشش‌های علی سیدزاده مدیرکل روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ایجاد و توسط مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با حضور حمیدرضا کشفی معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری و شاهین پاکروح معاون مهندسی و توسعه این شرکت افتتاح شد.