افتتاح مرکز بین المللی آموزش های تخصصی فوق توزیع و انتقال پژوهشگاه نیرو در مشهد

نخستین پارک آموزش های تخصصی فوق توزیع و انتقال، مستقر در مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان پژوهشگاه نیرو، صبح امروز با حضور معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیر نیرو در مشهد مقدس افتتاح شد.

به گزارش برقاب :در مراسم افتتاح مرکز بین المللی آموزش های تخصصی  علاوه بر مریم کارگر نجفی معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیرنیرو؛ رییس، معاونان و مدیران ارشد پژوهشگاه نیرو و مدیران عامل برق منطقه ای خراسان و توزیع استان خراسان رضوی نیز حضور داشتند.
هدف از احداث این پارک مرکز بین المللی آموزش های تخصصی ، مانورهای بهره برداری، تعمیر و نگهداری و انجام تست های مختلف روی تجهیزات فشار قوی، فشار ضعیف و تحلیل نتایج تست و اندازه گیری، آمـوزش مطالب تئوری توسط مربیان خبره و آشنایی با تجهیزات پست ها و خطوط انتقال نیرو و فوق توزیع برای ایجاد مهارت های حرفه ای در فراگیران اعلام شد ه است.
دوره های آموزشی این پارک آموزشی بین المللی بر پایه ایجاد شرایط واقعی محیط کار در فضای آموزشی است که برای آموزش بهره برداران پست های فشار قوی نظیر اپراتورها، کارشناسان فنی تجهیزات انتقال و فوق توزیع و دانشجویان رشته مهندسی برق مناسب است.
پارک بین المللی آموزش های تخصصی فوق توزیع و انتقال پژوهشگاه نیرو در مساحتی بالغ بر ٢٠٠٠ متر مربع احداث شده و دارای ۴ فضای اصلی آموزشی تخصصی، سایت رله و حفاظت، سایت دیسپاچینگ و اتوماسیون، سایت خطوط فوق توزیع و انتقال، سایت تجهیزات پست های فوق توزیع و انتقال است.
بر اساس این گزارش، پارک آموزش های تخصصی فوق توزیع و انتقال مجتمع خراسان پژوهشگاه نیرو، نمونه منحصربه فرد در ایران و منطقه است که فراگیران می توانند با حضور در مکانی مسقف بدون نگرانی از خطرات ناشی از آموزش در پست های برق دار، از نزدیک آموزش های تخصصی فوق توزیع و انتقال را فراگرفته و تجهیزات واقعی یک پست برق ۶٣ به ٢٠ کیلوولت را در نمای آموزشی مشاهده کنند.
این پارک بنا به نیاز آموزشی صنعت آب و برق در حوزه آموزش های تخصصی با پیگیری معاونت سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو، پشتیبانی پژوهشگاه نیرو و حمایت مدیران شرکت توانیر و شرکت برق منطقه ای خراسان راه اندازی شده است.