افتتاح مدول دوم طرح تصفیه خانه فاضلاب ساری

همزمان با چهارمین پویش هر هفته الف- ب ایران در سال ۱۴۰۰ و چهل و نهمین هفته آغاز این پویش، مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب ساری با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور و وزیر نیرو به بهره برداری می رسد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مازندران؛ در چهارمین پویش هر هفته الف- […]

همزمان با چهارمین پویش هر هفته الف- ب ایران در سال ۱۴۰۰ و چهل و نهمین هفته آغاز این پویش، مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب ساری با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور و وزیر نیرو به بهره برداری می رسد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مازندران؛ در چهارمین پویش هر هفته الف- ب ایران در سال ۱۴۰۰ و چهل و نهمین هفته آغاز این پویش، مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب ساری با حضور ویدئو کنفرانسی دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ،دکتر اردکانیان وزیر نیرو و نیز حضور مهندس جانباز مدیر عامل و مهندس عبدالهی مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت مهندسی آبفای کشور و حسین زادگان استاندار مازندران،  همزمان با افتتاح ۴ پروژه دیگر در استانهای خوزستان و هرمزگان به بهره برداری می رسد.

مهندس بهزاد برارزاده سرپرست شرکت آب و فاضلاب مازندران در گفتگویی پیرامون تصفیه خانه فاضلاب ساری اظهار داشت: مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب ساری با ظرفیت تصفیه ۲۳۲۴۰ متر مکعب در شبانه روز در حال حاضر بیش از ۱۰۵ هزار نفر از جمعیت این شهر را با سیستم لجن فعال با هوا دهی عمقی و اختلاط کامل (MLE) با صرف اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال تحت پوشش قرار می دهد

وی افزود: طرح فاضلاب شهر ساری در مدول اول و دوم با ۵/۲ کیلومتر طول خط انتقال و ۶۷۰ کیلومتر شبکه اصلی و فرعی با ظرفیت ۴۶۵۰۰ متر مکعب طی شبانه روز و ۲۱۰ هزار نفر جمعیت تحت پوشش با ۲ ایستگاه پمپاژ و میزان سرانه تولید ۱۷۵ لیتر اجراء شد که در سال مقصد به ظرفیت ۹۶۰۰۰متر مکعب در شبانه روز خواهد رسید و ۴۲۰۰۰۰نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.

مهندس برارزاده گفت: برای بهره برداری از مدول اول و دوم طرح تصفیه خانه فاضلاب ساری تاکنون اعتباری بالغ بر ۲۳۰۰ میلیارد ریال هزینه و ۲۱۷۴۱  فقره انشعاب فاضلاب خانگی نیز نصب شده است.