افتتاح شش طرح عمرانی برق رسانی دامغان در هفته دولت

به مناسبت هفته دولت، شش طرح عمرانی صنعت توزیع برق شهرستان دامغان با مبلغ 18 میلیارد و 30 میلیون ریال افتتاح شد . طرح توسعه یک هزار و 400 متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف و نصب چهار دستگاه پست هوایی با قدرت 160 کیلوولت آمپر در سطح شهرستان با اعتبار پنج میلیارد و […]

به مناسبت هفته دولت، شش طرح عمرانی صنعت توزیع برق شهرستان دامغان با مبلغ 18 میلیارد و 30 میلیون ریال افتتاح شد .

طرح توسعه یک هزار و 400 متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف و نصب چهار دستگاه پست هوایی با قدرت 160 کیلوولت آمپر در سطح شهرستان با اعتبار پنج میلیارد و 100 میلیون ریال، طرح احداث شبکه روشنایی معابر در نقاط مختلف با مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال و طرح نصب ایستگاه هوایی توزیع برق به ظرفیت 160 کیلوولت آمپر در روستای وامرزان با هزینه ای معادل 950 میلیون ریال، از جمله طرح های قابل افتتاح این مدیریت به شمار می روند.

طرح بهسازی شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی روستاهای حسن آباد و آهوانو با مبلغ دو میلیارد و 730 میلیون ریال، طرح احداث شبکه فشار متوسط هوایی و نصب یک دستگاه پست عمومی با قدرت 100 کیلوولت آمپر به جهت جابه جایی شبکه در روستای علی آباد با اعتبار یک میلیارد و 250 میلیون ریال و طرح نصب 200 دستگاه کنتور هوشمند در قالب طرح فهام با مبلغ شش میلیارد و 800 میلیون ریال، از دیگر طرح هایی هستند که در مراسم بهره برداری همزمان پروژه های اقتصادی و عمرانی این شهرستان ، افتتاح شدند.