افتتاح بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی جهان در ابوظبی

بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی جهان سال گذشته در ابوظبی افتتاح شد. شاید جالب باشد بدانید؛ یک‌سوم خاک ایران بیابان است که اگر به سلول‌های خورشیدی مجهز شوند می‌توانند انرژی تمام مردم جهان را تامین کنند!! آن هم بدون ذره ای آلودگی یا مصرف قطره ای آب!

بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی جهان سال گذشته در ابوظبی افتتاح شد.
شاید جالب باشد بدانید؛ یک‌سوم خاک ایران بیابان است که اگر به سلول‌های خورشیدی مجهز شوند می‌توانند انرژی تمام مردم جهان را تامین کنند!! آن هم بدون ذره ای آلودگی یا مصرف قطره ای آب!