افتتاح ایستگاه کتابخوانی در ستاد آبفای سمنان

یک کشور و جامعه زمانی به پیشرفت و مراحل علمی سوق پیدا می کند که در آن جامعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی رواج پیدا کند و با توجه به این امر مهم ،  ایستگاه کتابخوانی در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان افتتاح  شد. به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان، اقوام و مللی که با مطالعه […]

یک کشور و جامعه زمانی به پیشرفت و مراحل علمی سوق پیدا می کند که در آن جامعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی رواج پیدا کند و با توجه به این امر مهم ،  ایستگاه کتابخوانی در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان افتتاح  شد.

به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان، اقوام و مللی که با مطالعه مانوس بوده و کتاب و کتابخوانی در میانشان رواج بیشتری داشته است، توانسته اند فرهنگی ماندگارتر و پویاتر از خود به جای بگذارند و میراث فرهنگی و گنجینه های معارف و دستاوردهای عالمان و فرهیختگان خود را به نسل های دیگر منتقل کنند.

شایان ذکر است : کتابهای موجود در این کتابخانه درباره موضوعات مختلف علمی، فرهنگی و تخصصی آب و فاضلاب بوده که کلیه  همکاران و مراجعه کنندگان می توانند  جهت مطالعه ازآنها استفاده نمایند.

گفتنی است: روابط عمومی آبفای استان امیدوار است بتواند گامی کوچک در جهت اشاعه فرهنگ کتابخوانی و بالا بردن سرانه مطالعه و توسعه فرهنگ عامه بردارد