انجام ۱۵۲ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب در استان اصفهان

در قالب طرح جهاد آبرسانی به روستاها 152کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب در استان اصفهان اجرا شد.

به گزارش برقاب : مدیرعامل آبفای استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون انجام  ۱۵۲ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب در استان اصفهان انجام شده است گفت فاز اول این طرح عملیات اجرای ۳۶۱ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب در دستور کار قرار گرفت اظهار داشت:  ۱۵۲ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع در ۳ شهرستان نایین ، سمیرم و فریدونشهر اجرا شده است و به دنبال اجرای این عملیات ۳۸ روستا از آب شرب پایدار بهره مند شدند.
حسین اکبریان افزود: در این پروژه عملیات ۹ باب مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۳۹۵۰ متر مکعب در حال انجام بوده که از این میزان ۷ باب مخزن با ظرفیت ۱۹۵۰ متر مکعب دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۹۵ درصد وخاکبرداری ۲ باب مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی به اتمام رسیده است.
وی گفت: فاز اول طرح جهاد آبرسانی به روستاهای استان با اعتباری بالغ بر هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) سپاه در دست اجرا است که اکنون به پیشرفت ۴۸درصدی رسیده است.
وی با اشاره به اجرای طرح جهاد آبرسانی در روستاهای استان اصفهان تصریح کرد: در فاز اول این طرح عملیات آبرسانی پایدار به ۹۷ روستا در ۳ شهرستان نایین ، سمیرم و فریدونشهر در حال اجراست این در حالیست که در فاز دوم این طرح مقرر گردید ۲۰۰ روستا با اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال از آب شرب پایدار بهره مند شوند.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت: در فاز دوم این طرح مقرر گردید به منظور برخورداری روستاهای دارای تنش آبی و محروم سطح استان اجرای ۵۲۰ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع ، ۲۰ باب مخزن با ظرفیت ۱۲ هزار متر مکعب و ۱۴ ایستگاه پمپاژ آب عملیاتی شود.