اعلام آمادگی روستائیان رشتخوار برای مشارکت در اصلاح شبکه توزیع آب

در دهگردشی مدیر امور ، نماینده منتخب مردم شهرستان های خواف و رشتخوار و مسئولین شهرستان از روستاهای حقن آباد، امین آباد، عباس آباد جدید و جنت آباد بخش جنگل شهرستان رشتخوار وضعیت منابع آب شرب منطقه بررسی شد.

اعلام آمادگی روستائیان رشتخوار برای مشارکت در اصلاح شبکه توزیع آب

به گزارش برقاب، در دهگردشی مدیر امور ، اعلام آمادگی نماینده منتخب مردم شهرستان های خواف و رشتخوار و مسئولین شهرستان از روستاهای حقن آباد، امین آباد، عباس آباد جدید و جنت آباد بخش جنگل شهرستان رشتخوار وضعیت منابع آب شرب منطقه بررسی شد.

مدیر امور رشتخوار در این دهگردشی  ضمن تشریح وضعیت آبرسانی روستاهای   در خصوص برنامه های آتی امور برای به حداقل رساندن مشکلات آبی منطقه جنگل در تابستان پیش رو مطالبی بیان کرد.

روستا نشینان هم در جریان این دهگردشی ضمن تشکر از اقدامات آبفا از مدیریت امور خواستند نسبت به اصلاح قسمتی از شبکه توزیع آب  روستاها اقدام کند که با توجه به قول مشارکت در اجرا مورد قبول مدیر امور قرار گرفت.