اعطای نشان “مسئولیت پذیری اجتماعی سبز” به شرکت آب و فاضلاب مشهد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری، با اشاره به برگزاری هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز در هتل المپیک تهران، از اعطای نشان مسئولیت پذیری اجتماعی سبز به شرکت آب و فاضلاب مشهد در این همایش خبر داد.

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی آبفا مشهد، محمد تفضلی در این باره افزود: همایش مذکور با محوریت دانش سبز از سوی انجمن مدیریت سبز ایران به مدت دو روز در هتل المپیک تهران برگزار شد که طبق ارزیابی صورت گرفته، شرکت آب و فاضلاب مشهد با گسترش فرهنگ مسئولیت پذیری زیست محیطی و اجتماعی موفق به کاهش آلودگی های زیست محیطی به واسطه مصرف بهینه منابع شده است. وی ادامه داد: بدین منظور به پاس اقدامات این شرکت در راستای توسعه دانش سبز به منزله مدیریت فصل مشترک اقتصاد و محیط زیست، گواهی نامه نشان “مسئولیت پذیری اجتماعی سبز” (Green CSR) از سوی ” انجمن مدیریت سبز ایران” و “جامعه جهانی سبز” در این همایش به این شرکت اعطا گردید. تفضلی خاطرنشان کرد: در هجدهمین دوره همایش مدیریت سبز، پنل های علمی در محورهای محیط زیست، محرک اقتصادی، فصل مشترک اقتصاد و محیط زیست، منابع انسانی سبز، حکمرانی سازمانی با رویکرد سبز، انرژی در ساختمان و ساخت و ساز سریع و پایدار با ارائه  هایی از سوی سخنرانان این همایش برگزار گردید. معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری همپنین اظهار کرد: در راستای ضرورت توسعه دانش سبز در سطح ملی، از ۶ عنوان کتاب نیز از سوی انجمن مدیریت سبز ایران رونمایی گردید.