اطلاع رسانی دقیق خدمات صنعت برق به کلیه ذینفعان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس بر آگاهی و اطلاع رسانی دقیق و شفاف خدمات ارائه شده از سوی صنعت برق استان به مشترکان و ذینفعان از سوی روابط عمومی ها تاکید کرد. احمدرضا خسروی، با بیان این مطلب در مراسم تقدیر ازکارشناسان و رابطان روابط عمومی در مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان […]

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس بر آگاهی و اطلاع رسانی دقیق و شفاف خدمات ارائه شده از سوی صنعت برق استان به مشترکان و ذینفعان از سوی روابط عمومی ها تاکید کرد.

احمدرضا خسروی، با بیان این مطلب در مراسم تقدیر ازکارشناسان و رابطان روابط عمومی در مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان ها ادامه داد: امروزه در عصری زندگی می‌کنیم که به عصر ارتباطات و اطلاعات مشهور شده ‌است و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به عنوان یک ابزار پر مخاطب و انتقال دهنده سریع، نقش بسیار مهمی در انتقال اخبار، تصاویر و انتقال اطلاعات دارد و بایستی که روابط عمومی ها نیز از این ابزار به نحو مطلوب در ارائه خدمات صنعت برق و زحماتی که کارکنان این صنعت پر مخاطره در جهت تامین برق مطمئن و پایدار متحمل می شوند، استفاده نمایند.

وی اطلاع رسانی شفاف، به موقع و گسترده را ازجمله وظایف مهم روابط عمومی ها برشمرد وگفت: اطلاع رسانی صحیح و شفاف سبب می شود تاتعامل بیشتر با ذینفعان ومشترکان برقرار شده و آنان در جریان  ازخدمات ارائه شده به موقع آگاه می شوند.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مهم و تاثیرگذار روابط عمومی ها در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه رعایت مصرف انرژی به مشترکان  اشاره کرد وگفت: روابط عمومی ها می توانند با آگاه سازی به موقع، صحیح و دقیق به مشترکان و سایر ذینفعان آنان را با اهداف شرکت همسو کرده و با تغییر و اصلاح الگوی ذهنی مدیریت مصرف انرژی، مشترکان را به مدیریت بهینه مصرف ترغیب نمایند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، بر لزوم دریافت بازخورد فعالیت ها و خدمات ارائه شده از سوی صنعت برق استان نیز تاکید کرد وگفت: روابط عمومی ها بایستی علاوه برآنکه فعالیت ها، پروژه ها، طرح ها و فعالیت های  ارائه شده از سوی صنعت برق را معرفی و اطلاع رسانی می کنند، ضرورت دارد تا از بازخورد این خدمات به طور مطلوب و مستمر مطلع شوند تا بتوان با دریافت بازخوردها ، خدمات رسانی را به نحو احسن انجام داده و موانع موجود را برطرف نمود.

در پایان این مراسم، از مدیر و کارشناسان دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس درحوزه ستادی و رابطان روابط عمومی در مدیریت  های توزیع نیروی برق شهرستان ها با اهدای گل و لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.